Rabu, 22 Juni 2022

Daftar Mahasiswa KALAM S1 Angkatan 5

(TAHUN AJARAN 2021-2022)

πŸ’’ PRODI : S1 Pendidikan Agama Islam (PAI)
01. Aisyah, NIM. 21862089
02. Alberza, NIM. 21862088
03. Efni Redho, NIM. 21862097
04. Fitrianti Ali, NIM. 21862094
05. Futty Nayu Soka Kemala, NIM. 21862093
06. Hadni, NIM. 21862092
07. Lulfi Andaristin, NIM. 218620125
08. Muhammad Faiz Tholib, NIM. 218620121
09. Nanda Nurazizah Rizqi Prayogo, NIM. 218620119
10. Nida Labibah, NIM. 218620118
11. Nila Sari, NIM. 218620117
12. Nurul Hasanah, NIM. 218620112
13. Nurul Haslinda, NIM. 218620111
14. Nurul Izzah Razali, NIM. 218620110
15. Raisa Salsabila, NIM. 218620108
16. Rama Hidayat, NIM. 218620107
17. Roslina Asis, NIM. 218620105
18. Nindy Kurnianingrum, NIM. 228620143
19. Yuni Heri Suciasih, NIM. 218620100
20. Jannatul Firdausi Nuzula, NIM. 218620873
21. Muhammad Miftahuddin, NIM. 228620096
22. Nurhidayati Putri, NIM : 228620105
23. Ega Cahya Ningrum, NIM : 228620066
24. Putri Khairunissa, NIM : 228620111
25. Harnum Suri, NIM : 228620077
26. Farhan Maulana Al-atsari, NIM : 228620070
27. Robbi Nursalim, NIM : 228620122
28. Nanda Fajar Aprillianto, NIM : 228620102
29. Nur Fhadillah, NIM. 218620115 πŸ”΄
30. Hendy Susanto, NIM. 21862090 πŸ”΄
31. Charina Mayangsari Chairunnisa, NIM. 21862098🟒
32. Nurfahira Sahman, NIM. 218620113 πŸ”΄
33. Khodijah, NIM. 218620126 πŸ”΄
34. Alif Muyyasar, NIM. 21862086 πŸ”΄
35. Arief Luqmanul Hakim, NIM. 21862099 
πŸ”΄
36. Fathur Rahman Saffuansyah, NIM. 21862095 πŸ”΄
37. Miqdad Abdurrahman, NIM. 218620122 πŸ”΄
38. Sina Azizul Fikri, NIM. 2135932103 πŸ”΄
39. Kahfi, NIM. 218620127 πŸ”΄

πŸ’’ PRODI : S1 Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
01. Uu Ubaidillah, NIM. 2135932162
02. Osa Maliki, NIM. 2135932161

03. Saphira Ghoida Nurunnisa, NIM. 2135932160 πŸ”΄

πŸ’’ PRODI : S1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
01. Yossy Darma, NIM. 213593372151
02. Suci Mardhotilla, NIM. 213593372144
03. Siti Nur Jannah, NIM. 213593372145
04. Khairun Nisa Nurpratiwi, NIM. 21359372148
05. Nur Annisa, NIM. 213593372147🟒
06. Akmala Hayatina Rosmada, NIM.213593372150 πŸ”΄
07. Qonitah Anwar, NIM. 213593372146 πŸ”΄
08. Anisah, NIM. 213593372149 πŸ”΄

πŸ’’ PRODI : S1 Sastra Bahasa Arab (SBA)
01. Agis Sugiana, NIM. 023210069
02. Azka Hasanah, NIM. 023210072
03. Azzubair Juarsa, NIM. 023210073
04. Binty Sholikhah, NIM. 023210074
05. Dina Zahernanda, NIM. 023210075
06. Muhammad Nawaf Bahanan, NIM. 023210080
07. Neng Hindi Hadiyani, NIM. 023210083
08. Siti Fauziatis Sakinah, NIM. 023210088
09. Tantri Rahmi Apadu, NIM. 023210089
10. Willy Rahman, NIM. 023210092
11. Yopi Son Haji, NIM. 023210093
12. Siti Rohmah, NIM. 023210090 πŸ”΄
13. Nur Faridah, NIM. 023210084 πŸ”΄
14. Putri Rahemah, NIM. 023210087 πŸ”΄
15. Siti Nurbaya, NIM. 023210086 πŸ”΄
16. Prinches Endhita Nathania, NIM. --  πŸ”΄
17. Ahmad Novianto, NIM. 023210070 πŸ”΄
18. Widji Prayitno, NIM. 023210091 πŸ”΄

Keterangan :
▪️ Simbol πŸ”΄ = Non Aktif.
▪️ Simbol πŸŸ’ = Mengajukan Ijin Cuti.
▪️ Pembuatan KTM, silahkan klik di πŸ‘‰πŸ½ FORM KTM
▪️ Cek NIM, silahkan klik di πŸ‘‰πŸ½ PD DIKTI.
▪️ Terdaftar DIKTI :
   SBA > STBA Bina Dinamika
   MPI > STIT Nusantara
   PAUD > STIT Nusantara
   PAI > STAI Albarokah